ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๓๙ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนนทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๖

Categories: ประกาศ