ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๗๐ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดจันทบุรี

Categories: ประกาศ