ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๕๙ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๖

Categories: ประกาศ