ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๗๔ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ