ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๗๕ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลของตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ