ค่าฝุ่นเชียงใหม่ยังวิกฤต ‘จักรพล’ ย้ำเร่งตั้งสำนักดับไฟป่า – เสนอ 3 เร่ง เสริมมาตรการระยะยาวแก้ PM 2.5

(2 เมษายน พ.ศ.2566) นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายวิชัย ธิมาคำ อายุ 39 ปี ที่เป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตจากการสูดควันไฟระหว่างการเข้าไปช่วยดับไฟและทำแนวกันไฟในเขตอุทยานแห่งชาติขุนขาน และขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ที่ดูแลและให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการสิทธิอย่างเต็มที่

จากการลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มอาสาสมัครและผู้ดับเพลิง ณ ดอยหินแฮ่ ชุมชนแม่เหียะใน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกิดไฟไหม้เป็นแนวยาวตั้งแต่ดอยปุย ดอยสุเทพ จนถึงพื้นที่ในตำบลแม่เหียะ ปัจจุบันสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว 70% ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เฝ้าระวังและดูแลอย่างใกล้ชิด

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นควันมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ ยังวิกฤตต่อเนื่อง ข้อมูลสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน อย่าง ฝุ่น PM2.5 มีค่าระหว่าง 44 – 339 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) ซึ่งเกินมาตรฐานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และเชียงใหม่ยังติด 10 อันดับแรกของเมืองสำคัญที่มีมลพิษทางอากาศสูงเช่นเคย ซึ่งสาเหตุดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการเผาไหม้ในประเทศด้วย

พรรคเพื่อไทย มีนโยบายในการบริหารจัดการไฟป่าเบื้องต้น ตามที่ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม พรรคเพื่อไทย เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว เช่น ภาครัฐต้องเร่งจัดตั้งสำนักดับไฟป่า ในกรมอุทยานฯ และกรมป่าไม้ จะต้องมีการจัดตั้งอาสาสมัครไฟป่าประจำหมู่บ้านริมเขา มีงบประมาณหรือกองทุนไฟป่าสนับสนุน สามารถใช้กำลังทหารเข้าเผชิญไฟป่า ต้องจัดทำ Green Belt (ป่าไม้ไม่ผลัดใบ) เป็นแนวกันไฟ

ทั้งนี้ตนขอเสนอการจัดการไฟป่าเพิ่มเติมด้วยมาตรการระยะยาว 3 เร่ง ดังนี้

1.เร่งผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ที่เปรียบเสมือนหลังคาบ้านที่คอยคุ้มกันประชาชนเพื่อให้ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์

2.เร่งสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล ทำให้ทราบถึงข้อมูลย้อนหลังของช่วงเวลาและพื้นที่การเกิดไฟป่าเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่

3.เร่งส่งเสริมนวัตกรรมทางการเกษตรมาแทนที่ความเชื่อที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เป็นการเปลี่ยนเศษซากทางการเกษตรมาเป็นพลังงานทางเลือก เป็นต้น

“ตอนนี้ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งต้องบรรเทาความรุนแรงของเหตุการณ์และสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ สิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นความสูญเสียทั้งชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจและจิตใจของคนในพื้นที่ จึงขอเป็นกำลังใจและประสานความช่วยเหลือให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนในท้องที่ และพร้อมผลักดันมาตรการต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศ” นายจักรพลกล่าว