ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๑๖ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ