ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๙๘ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๗

Categories: ประกาศ