ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๙๓ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๖

Categories: ประกาศ