ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๐๓ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ