ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๐๘ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ