ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๒๓ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ