ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๒๔ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกระบี่ เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ