ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓๐ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ ๘

Categories: ประกาศ