ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓๖ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๘

Categories: ประกาศ