ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓๔ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๖

Categories: ประกาศ