ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓๒ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ