ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓๑ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ