ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓๘ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ