ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔๔ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๑๓

Categories: ประกาศ