ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔๓ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๕

Categories: ประกาศ