ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔๒ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ