ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔๑ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๕

Categories: ประกาศ