ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔๐ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ