ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๓๙ ปี ๒๕๖๖ เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ