นพดล มั่นใจนโยบายต่างประเทศพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์ประเทศ เป็นการต่างประเทศที่กินได้ ประโยชน์ตกถึงมือประชาชน

นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ และผู้สมัคร สส. ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า
นโยบายต่างประเทศของพรรคเพื่อไทยจะเป็นเชิงรุก เพิ่มพูนบทบาทของไทยในเวทีโลก กอบกู้ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของประเทศเป็นนโยบายต่างประเทศที่กินได้ ตอบโจทย์เศรษฐกิจ และยึดประโยชน์แห่งชาติเป็นที่ตั้ง

นายนพดล กล่าวต่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะ
 
1. ฟื้นฟูบทบาท ของไทยในเวทีโลก บนพื้นฐานของกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายระหว่างประเทศและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
2. กำหนดท่าทีของประเทศอย่างสมดุลในพลวัติภูมิรัฐศาสตร์โลก โดยไทยจะเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและความรุ่งเรืองอย่างแข็งขันในประชาคมโลก เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย
3. ปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยและธุรกิจไทยในต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง
4. หนังสือเดินทางไทยแข็งแรง เดินทางง่ายได้ทั่วโลก เร่งเจรจายกเว้นวีซ่าให้พาสปอร์ตไทย
5. นโยบายต่างประเทศที่กินได้   เชื่อมโลก เชื่อมไทย เปิดตลาด เพิ่มรายได้จากการค้าชายแดน เร่งเจรจาข้อตกลงทางการค้า FTA กับอียูและอังกฤษ ผลักดัน soft power ทางการทูตไทย และพลัง soft power ด้านอื่นๆของไทย
6. ใช้จุดแข็งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติคส์และศูนย์กลางการบิน เร่งสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมหนองคาย และลาว เร่งสร้างระบบรางจากหนองคายเชื่อมแหลมฉบังเพื่อขนส่งสินค้าเชื่อมจีนตอนใต้
7. หาแหล่งพลังงานเพิ่มโดยเจรจาแหล่งพลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้าน
8. เร่งสร้างรายได้จากประมงไทยให้กลับมาเป็นมหาอำนาจทางประมงอีกครั้ง โดยเปิดเจรจาเรื่อง IUU กับสหภาพยุโรป และ
9. ร่วมมือแก้ปัญหาและความท้าทายของโลกใหม่ๆเช่น วิกฤติโลกร้อน P.M.2.5 อาชญากรรมไซเบอร์ อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ เป็นต้น


” แคนดิเดทนายกฯพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญด้านต่างประเทศที่จะเชื่อมไทยเชื่อมโลก เปิดตลาดใหม่ กอบกู้เกียรติภูมิประเทศในเวทีโลก เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ตนจึงขอโอกาสให้พรรคเพื่อไทยด้วย”