พรรคเพื่อไทย ขอยุติการหาเสียงตามกฎหมายเลือกตั้ง

พรรคเพื่อไทยขอยุติการโพสต์ข้อความ ภาพ หรือกิจกรรมใดๆ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียง ผ่านทุกช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ผู้ที่เข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็นยุติการส่งข้อความหรือภาพใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการหาเสียงในช่องทางนี้

ผลิตสื่อโดย พรรคเพื่อไทย เลขที่ 1770 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ ที่ส่งมาในครั้งนี้