ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔๙ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ ๙

Categories: ประกาศ