ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๕๔ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ ๓

Categories: ประกาศ