ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔๕ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การยุบเลิกตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดและให้ตัวแทนพ้นจากตำแหน่ง

Categories: ประกาศ