ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๕๙ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดจันทบุรี

Categories: ประกาศ