ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเพื่อไทยลำดับที่ ๘ จังหวัดอุตรดิตถ์