ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๓-๒๕๖๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๖ จังหวัดกาญจนบุรี

Categories: ประกาศ