ขอเชิญคณะกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี

Categories: ประกาศ