ขอเชิญกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ประกาศ