ขอเชิญกรรมการสาขาพรรคและสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๘ จังหวัดอุตรดิตถ์

Categories: ประกาศ