ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๖-๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๖ จังหวัดกาญจนบุรี

Categories: ประกาศ