ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๗-๒๕๖๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ประกาศ