ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๘-๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๑ จังหวัดอุดรธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง

Categories: ประกาศ