ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๐๙-๒๕๖๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๖ จังหวัดกาญจนบุรี

Categories: ประกาศ