ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๑๐-๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่

Categories: ประกาศ