ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๑๑-๒๕๖๗ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและแจ้งสถานที่ตั้งสำนักงานสาขาพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ ๔ จังหวัดภูเก็ต

Categories: ประกาศ