“ยิ่งลักษณ์” มอบทนาย ยื่นคำร้องอัยการสูงสุด ขอความเป็นธรรม หลังถูกชี้มูลความผิดแบบเร่งรีบ

ยิ่งลักษณ์” มอบทนาย ยื่นคำร้องอัยการสูงสุด ขอความเป็นธรรม หลังถูกชี้มูลความผิดแบบเร่งรีบ ย้ำข้อเท็จจริงการตรวจสต๊อกข้าว คสช.ชี้ชัดโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลไม่สร้างความเสียหาย ตัวเลขต่ำกว่า 10%ขณะที่ข้อเท็จจริงการปิดบัญชียังคงคลาดเคลื่อนไม่ยึดตามหลักสากลเชื่ออัยการสูงสุด จะอำนวยความยุติธรรม ไต่สวนข้อเท็จจริงก่อน ยื่นฟ้อง หรือไม่ฟ้อง

 นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกกล่าวหาจาก ป.ป.ช.ในโครงการรับจำนำข้าวขอให้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุด ในกรณีที่ ป.ป.ช.ไม่รับคำร้องเพื่อดำเนินการไต่สวนพยานในหลาย ๆประเด็น ซึ่งทำให้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งที่ยังมีข้อเท็จจริงและพยานบุคคลที่ ป.ป.ช.ควรดำเนินการสืบพยานอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้องในโครงการ ดังนั้นการยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุด ก็เนื่องมาจากการไต่สวนและการดำเนินการของกรรมการ ป.ป.ช.ที่ผ่านมา มีกระบวนการที่ เร่งรีบ รวบรัด ข้อเท็จจริงที่ได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้ไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกกล่าวหา

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงระหว่างในหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อโครงการรับจำนำข้าว และคณะอนุกรรมการปิดบัญชี ที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ทั้งในเรื่องของ ค่าเสื่อมคุณภาพข้าว ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิยช์ คิดค่าเสื่อมคุณภาพข้าวปีละ 0.10%แต่คณะอนุกรรมการปิดบัญชี กลับคิดค่าเสื่อมปีละ 20%ซึ่งหลายฝ่ายทักถ้วงว่าเป็นการคิดค่าเสื่อมที่ไม่เป็นไปตามหลักสากล รวมทั้งการคำนวณค่าความเสียหายและตัวเลขข้าวในสต๊อกที่ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ยืนยันว่า มีปริมาณข้าวจำนวน 2.977 ล้านตัน อยู่ในสต๊อก แต่ คณะอนุกรรมการปิดบัญชี ไม่นำมาลงไว้ในจำนวนข้าวที่เหลือ เป็นเหตุให้เกิดความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริง ทำให้ ป.ป.ช. พิจารณาข้อกล่าวหา บนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่คณะทำงานตามคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  (คสช.) ได้ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ทำการตรวจสอบปริมาณข้าวซ้ำเป็นครั้งที่ ๒ พบว่าปริมาณข้าวที่ดีและถูกต้อง มีมากถึงร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 10 เป็นข้าวที่มีคุณภาพไม่ตรงกับบัญชีที่แจ้งไว้ และ ที่เหลือ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า หาก ป.ป.ช. รับคำร้องของผู้ถูกกล่าวหาก่อนชี้มูลความผิด จะทำให้ ป.ป.ช.ได้ข้อเท็จจริงที่ตรงไปตรงมา

 นายนรวิชญ์ กล่าวว่า ความไม่สมบูรณ์ของสำนวน ป.ป.ช.ในหลายประเด็นดังกล่าว นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จึงร้องขอความเป็นธรรม ทั้งในส่วนที่เป็นพยานบุคคลและพยานเอกสาร โดยเฉพาะในส่วนของพยานบุคคล ที่อัยการสูงสุดควรไต่สวนในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงว่า อดีตนายกรัฐมนตรีได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่  ก่อนที่จะดำเนินการยื่นฟ้อง หรือไม่ฟ้องต่อไป