แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 21 ธันวาคม 2556

แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย


พรรคเพื่อไทยขอแถลงว่า

1.
พรรคเพื่อไทยขอสนับสนุนการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ. 2557 ทั้งนี้เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตย
และปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฯ

2.
พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นผลักดันการปฏิรูปประเทศ ควบคู่ไปกับการเลือกตั้งทั่วไป
ในวันที่ 2 ก.พ.2557

3.
ถ้าพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
และมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะเร่งดำเนินการปฏิรูปประเทศ
หลังจากนั้นจะคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชนโดยเร็ว (คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 1 ปี) 

4.
พรรคเพื่อไทยขอร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตย
ความยุติธรรม และความโปร่งใส

21 ธันวาคม 2556