แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย 12 พฤษภาคม 2557

           1. ความไม่สงบและความแตกแยกที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่ปี 2549 จนถึงทุกวันนี้ ล้วนมีสาเหตุมาจากแนวคิดและการดำเนินการของขบวนการที่ต้องการสถาปนาระบอบเผด็จการอำนาจนิยม ขบวนการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มมวลชนละเมิดกฎหมาย และองค์กรตามรัฐธรรมนูญหลายองค์กรที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ เพื่อกดดันให้ทหารยึดอำนาจ หากทหารยังไม่พร้อมยึดอำนาจ ก็ให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญสร้างสุญญากาศ เพื่อให้ได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง หรือให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณและกลุ่ม กปปส. ได้สถาปนาตนเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์

           2. ในช่วง 6 เดือนเศษที่ผ่านมา ขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมได้โจมตี ใส่ร้ายป้ายสีและมุ่งทำลายนายกฯ ยิ่งลักษณ์ฯ และรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง และแม้จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนด้วยการเลือกตั้ง ขบวนการนี้ก็มิได้เคารพในอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ คงมุ่งขัดขวางการเลือกตั้งในทุกวิถีทาง ทั้งๆที่คนทั้งโลกและคนไทยส่วนใหญ่เห็นว่าการเลือกตั้งคือ ทางออกของประเทศ

           3. องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและ ปปช. ซึ่งมีหน้าที่ต้องให้ความเที่ยงธรรมในคดีต่างๆ ที่มาสู่ตน กลับทำให้ประชาชนผิดหวังด้วยการบิดเบือนหลักกฎหมาย เร่งรัด เร่งรีบดำเนินการกับคดีที่เกี่ยวกับรัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ์ และตัวนายกยิ่งลักษณ์ฯ อย่างผิดปกติ ไม่เปิดโอกาสให้แสดงพยานหลักฐานอย่างที่ควรจะเป็น

           4. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ที่วินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกฯ ยิ่งลักษณ์ฯ สิ้นสุดลง พรรคเพื่อไทยได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วว่า ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญในทุกมิติ และที่พิลึกที่สุดก็คือไปวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีคนอื่นที่มิได้ถูกร้องสิ้นสุดลงด้วย อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 40 อย่างชัดแจ้ง เพราะรัฐมนตรีเหล่านั้นมิได้รับทราบข้อกล่าวหา  ไม่มีโอกาสชี้แจง โต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานแต่อย่างใด การวินิจฉัยขัดรัฐธรรมนูญเช่นนี้ยิ่งกระตุ้น  ให้เกิดความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนที่รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายของขบวนการเผด็จการอำนาจนิยม ที่จะให้ความขัดแย้งขยายตัวไปสู่ความรุนแรงและกลียุค พรรคเพื่อไทยจึงเห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของรัฐมนตรีทั้งหลายหาได้สิ้นสุดลงไม่  เพราะยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆ กับบุคคลดังกล่าวเลย

           5. พรรคเพื่อไทยขอย้ำอีกครั้งว่า ความพยายามของขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมที่ต้องการให้เกิดสุญญากาศเพื่อมีนายกฯ มาตรา 7 หรือนายกฯ นอกรัฐธรรมนูญนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่แท้ เพราะนอกจากจะขัดหลักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแล้ว ยังเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งเนื่องจากมีพระราชดำรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องมั่วและไม่เป็นประชาธิปไตย

           6. พรรคเพื่อไทยขอให้ กกต.รีบดำเนินการเลือกตั้งโดยด่วน  ตามที่เสนอไว้คือวันที่ 20 ก.ค.2557  เพราะเป็นหนทางแห่งสันติวิธีและเคารพในเจตนารมณ์ของประชาชน  อย่าได้พยายามสร้างเงื่อนไขใดๆ ที่เป็นการตอบสนองขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมโดยเด็ดขาด  เพราะองค์กรของท่าน  มีหน้าที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นทางออกของประเทศ หากการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นและเกิดความรุนแรงหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญแล้ว องค์กรตามรัฐธรรมนูญทั้งหลายที่เข้าร่วมขบวนการเผด็จการอำนาจนิยมต้องรับผิดชอบทั้งในทางกฎหมายและ  ต่อประชาชน

           7. พรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและผู้มีหน้าที่รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อย  ดำเนินการกับกลุ่ม กปปส. และพวกนอกกฎหมายที่ย่ำยีสิทธิเสรีภาพ  ของประชาชนและสื่อมวลชน รวมถึงทำร้ายประชาชน  อย่างจริงจัง อย่ายอมให้คนเหล่านี้กระทำการดังกล่าวได้อีกต่อไป

           พรรคเพื่อไทยขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและความเป็นธรรม และจะยืนเคียงข้างพวกท่านตลอดไป


พรรคเพื่อไทย

12 พฤษภาคม 2557