ทีมทนายปูวอน ป.ป.ช.อย่ากดดัน อสส.

           นายพิชิต ชื่นบาน ในฐานะที่ปรึกษาทีมกฎหมายของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี ป.ป.ช.ระบุจะไม่สอบพยานและหลักฐานเพิ่มเติมตามที่อัยการสูงสุดระบุในคดีอาญาของนางสาวยิ่งลักษณ์ กรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวว่า ไม่ขอก้าวล่วงในการพิจารณาคดีระหว่าง อสส. และป.ป.ช. อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการทำงานของ ป.ป.ช.นั้น เห็นว่าการอำนวยความยุติธรรมไม่ใช่งานบริการที่จะทำให้ถูกใจใคร หรือไม่ถูกใจใครได้ ดังนั้นอย่าทำงานตามกระแส ทั้งนี้ การจะสั่งหรือพิจารณาคดีอาญาต้องดูว่าพยานและหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ ดังนั้นการอำนวยความยุติธรรมจำเป็นต้องแสวงหาหลักฐานและพยานให้เพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ อสส.ก็พิจารณาคดีตามอำนาจและกรอบของกฎหมาย เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย ไม่ได้พิจารณาคดีตามอำเภอใจ ดังนั้นอย่ากดดันการทำหน้าที่ของ อสส.

           นายพิชิตกล่าวว่า ในส่วนที่ป.ป.ช.ระบุว่าจะฟ้องคดีดังกล่าวเองหากยังไม่ได้ข้อยุติร่วมกับ อสส.นั้น แม้กฎหมายให้อำนาจ ป.ป.ช.ทำได้ แต่ก็มีคำถามตามมาว่า ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา ป.ป.ช.ได้ทำตามข้อท้วงติงจาก อสส.หรือไม่ โดยเฉพาะประเด็นการสอบพยานและหลักฐานเพิ่มเติม  อสส.ก็ระบุชัดเจนว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นกระแสความ แต่ที่ผ่านมา ป.ป.ช.สอบแต่พยานและหลักฐานที่ให้โทษแก่ผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้นทีมทนายความหวังว่าการอำนวยความยุติธรรมควรมีให้ผู้ถูกกล่าวหาด้วย ยืนยันว่าการทำงานในคดีอาญาต้องพิจารณาพยานและหลักฐานให้ครบถ้วน หากทำคดีเร็ว แต่ไม่มีความยุติธรรม จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาได้

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2557