“ยรรยง” โต้ ผู้ส่งออกข้าว ชี้ไทยทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลกเป็นผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์

“ยรรยง” โต้ ผู้ส่งออกข้าว โวไทยทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลกเป็นผลงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์
ไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลใหม่ ยันการเสียแชมป์ปี 55-56 ไม่ใช่เพราะการรับจำนำข้าว
แต่เพราะถูกอินเดียทุ่มตลาด

(7 มกราคม 2558) นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แถลงตอบโต้กรณีที่มีผู้ส่งออกข้าวออกมาเปิดเผยว่าไทยสามารถทวงแชมป์ส่งออกข้าวได้แล้วในปี
2557 โดยคาดว่าส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน
ในลักษณะของการบิดเบือนว่าเป็นผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ที่ได้เร่งระบายข้าวและเร่งรัดการส่งออก ซึ่งตรงกันข้ามกับความเป็นจริง โดยนายยรรยง
ยืนยันว่าการส่งออกข้าวในปี 2557 เกือบทั้งหมด
เป็นการส่งออกข้าวที่ได้รับจำนำไว้ได้ระบายให้ภาคเอกชนส่งออก
และเป็นการส่งออกตามสัญญาเดิมทั้งที่เป็นสัญญาของเอกชนและสัญญาแบบรัฐต่อรัฐ
(จีทูจี) ที่ได้ทำไว้ในสมัยรัฐบาล  ยิ่งลักษณ์ทั้งสิ้น

นายยรรยงชี้แจงว่าในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา
รัฐบาลชุดปัจจุบันระบายข้าวได้น้อยมากไม่กี่แสนตัน
ข้าวที่ระบายล็อตสุดท้ายในช่วงปลายปี 2557 ประมาณ 4 แสนตัน ก็เป็นปลายข้าวหอมมะลิ
และข้าวเหนียว ไม่ใช่ข้าวเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังไม่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีการส่งออกข้าวแบบรัฐ  ต่อรัฐแต่อย่างใด ที่จะขายให้รัฐบาลจีน 2
ล้านตันนั้น ก็เป็นเพียงการทำความเข้าใจเบื้องต้น (เอ็มโอยู)  ยังไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายอย่างแท้จริง
โดยจะต้องเจรจารายละเอียดเรื่องราคาและปริมาณกันอีกระยะหนึ่ง
ดังนั้นการที่ไทยสามารถส่งออกข้าวได้เกินกว่า 10 ล้านตัน ในปีที่ผ่านมาจึงไม่ใช่ผลงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่อย่างใด

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมกรณี
ที่มีการโจมตีว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าว
ว่าสาเหตุที่ไทยส่งออกข้าวได้น้อยลงในปี 2555 และ ปี 2556 นั้น
เป็นเพราะว่าอินเดีย ซึ่งเคยส่งออกข้าวได้เพียงปีละ ประมาณ 4 ล้านตัน
ได้ระบายสต็อคข้าวที่อินเดียได้เก็บสำรองไว้ในช่วงปี 2553-2554
ไว้จำนวนมากออกทุ่มตลาดในราคาที่ต่ำมาก
ทำให้อินเดียสามารถส่งออกได้เพิ่มเป็นปีละกว่า 10 ล้านตัน ทำให้ไทยส่งออกได้เพียงปีละ
7 ล้านตัน เพราะไม่ต้องการลดราคาข้าวให้ต่ำเกินไป
แต่ไทยก็ไม่ได้ส่งออกข้าวในราคาสูงตามราคาที่รับจำนำ แต่ส่งออกโดย ใช้ราคาข้าวในตลาดข้าวโลกเป็นราคาอ้างอิง
นายยรรยงได้กล่าวสรุปว่าการที่ไทยส่งออกข้าวได้น้อยลงไม่ใช่เพราะโครงการรับจำนำข้าว
แต่เป็นเพราะอินเดียต้องทุ่มตลาดข้าวเนื่องจากจำเป็นต้องระบายข้าวที่สำรองไว้มากเกินไป

นายยรรยงได้กล่าวในตอนท้ายว่า
ตนขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจและวิพากษ์วิจารณ์
โครงการรับจำนำข้าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม
ไม่ควรบิดเบือนและมุ่งโจมตีทางการเมือง เนื่องจากการสร้างความเข้าใจผิดและบิดเบือน
จะมีผลกระทบต่อชาวนาและเกษตรกรอื่นๆ มากกว่านักการเมืองหรือผู้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรในอนาคต