กิตติรัตน์ จี้ประธาน สนช. ขอโทษ ผู้แทนคดีถอดถอนอดีตนายกฯยิ่งลักษณ์ ระบุอดีตคณะรัฐมนตรีเคยแต่รับจ้างรัฐ ไม่ใช่มือปืนรับจ้างใคร

14 มกราคม 2558

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ของรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แทนคดี กรณี ป.ป.ช. กล่าวหา อดีตนายกรัฐมนตรี น.ส. ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร กรณีโครงการรับจำนำข้าว และเป็นหนึ่งในผู้แทนคดีฯ
ที่ได้เข้าร่วมประชุมในการแถลงคดีฯ ต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9
มกราคม 2558 ที่ผ่านมา กล่าวถึงกรณีที่ ศาตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกมาระบุว่า “ถ้าเอา
มือปืนรับจ้างมาตอบแทน จะมีความน่าเชื่อถือได้อย่างไร จะมาทำไม ใครจะอยากฟัง
จะไปรู้เรื่องอะไร และไม่มีความน่าเชื่อถือ” ว่าการที่ประธาน
สนช. พูดพาดพิงถึงผู้แทนคดีฯ  ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สนช. และมีสิทธิตามกฎหมาย และข้อบังคับการประชุมของสนช. โดยใช้ศัพท์เรียกขาน
ผู้แทนคดีฯ ว่า มือปืนรับจ้าง เป็นเรื่องไม่สมควร พูดจาไม่สมกับการเป็นนักกฎหมาย
ที่มีหน้าที่เป็นประธานสภาฯ และหากพูดจริงควรออกมากล่าวคำขอโทษ

นายกิตติรัตน์ยังได้กล่าวอีกว่า ในฐานะที่เป็นผู้แทนคดีฯ คนหนึ่ง
เคยรับผิดชอบทั้งโดยตรง และโดยอ้อมกับงานบริหารเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโครงการรับจำนำข้าวด้วย เป็นผู้รู้เรื่องในประเด็นที่มีการกล่าวหาเพียงพอที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถาม
มีสิทธิตามกฎหมายที่จะทำหน้าที่ชี้แจง ตอบข้อซักถามต่อกรรมาธิการแทนผู้ถูกกล่าวหาฯ

ตลอดเวลาเกือบสามปีในหน้าที่ต่อคณะรัฐมนตรี เคยแต่รับจ้างรัฐฯ
ตามอัตราเงินเดือนของ รองนายกรัฐมนตรีเพื่อทำงานให้ประเทศ และเมื่อหมดหน้าที่ฯ
ก็ไม่ได้รับจ้างใคร เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนคดีฯ 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเชร วิชิตชลชัย
จึงควรออกมากล่าวขอโทษที่ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมเรียกขาน ผู้แทนคดีฯ ว่า มือปืนรับจ้าง
หากจะเป็นความหวังดีของท่านประธานฯ ที่ให้คำแนะนำว่าควรเป็นอย่างไรจะได้ไม่เสียเปรียบผู้กล่าวหา
ผมก็รู้สึกซาบซึ้ง แต่ไม่จำเป็นหรอกครับ เอาแค่เป็นกลางให้ดีผมก็ขอบคุณแล้ว”
 นายกิตติรัตน์กล่าว