ทีมทนาย แจงยังไม่มีมติให้ยิ่งลักษณ์ไปชี้แจงต่อสนช. เองหรือไม่ เหตุรอคำตอบถึงวิธีการซักถาม

          (๑๔ มกราคม ๒๕๕๘) ทนายนรวิชญ์  หล้าแหล่ง โฆษกทีมทนายความ ในโครงการรับจำนำข้าว   ได้แถลงว่า ผลการประชุมของทีมทนายความในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าตอบข้อชักถามของ คณะกรรมาธิการ ชักถาม ของ สนช.  ตามปกติ 

          แต่ในส่วนความเห็นของทีมทนายความที่จะนำเสนอ  น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี “ ว่าจะไปตอบข้อชักถามด้วยตัวเองหรือไม่นั้น    ที่ประชุมทีมทนายความยังไม่มีข้อสรุป เป็นที่ยุติ  เนื่องจากในช่วงระหว่างการประชุมนั้น   ยังไม่ได้รับคำตอบถึงวิธีการชักถาม ตามที่ได้มีหนังสือที่ได้สอบถามไปยัง สนช. ที่ประชุมจึงเลื่อนวาระเรื่องนี้ไปหารืออีกครั้งในวันพรุ่งนี้

          แต่ภายหลัง ได้ไปรับหนังสือจาก สนช.มาแล้ว  โดยได้รับคำตอบว่า   ว่า “คณะกรรมาธิการจะทำการซักถามฝ่ายผู้กล่าวหาให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นจึงจะซักถามฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะทำการซักถามโดยยึดคำถามตามที่ได้เรียบเรียงและจัดกลุ่มจากญัตติของสมาชิกที่ได้เสนอต่อที่ประชุมเท่านั้น และจะไม่ทำการซักถามเพิ่มเติมต่อเนื่องแต่อย่างใด ยกเว้นในระหว่างการซักถามเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้น ยังมีความไม่ชัดเจน คณะกรรมาธิการอาจซักถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนได้