“เพื่อไทย” ค้านการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

        นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน
คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย
กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รัฐจะจัดเก็บ
เพราะเห็นว่าภาระภาษีดังกล่าวจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก
และอาจจะทำให้ประชาชนที่ไม่สามารถจ่ายภาษีดังกล่าวได้ต้องขายที่ดินและบ้าน
เพื่อย้ายออก ทั้งนี้ในอดีตก็มีเคยมีแนวคิดนี้
แต่หลังจากพิจารณาแล้วพบว่าจะทำให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยไม่สามารถอยู่ร่วมกับประชาชนที่มีรายได้มากได้
เพราะจะต้องขายที่ดินและบ้านเพื่อมาชำระภาษีนี้ ทั้งนี้รัฐสามารถที่จะได้ภาษี เมื่อมีการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวอยู่แล้ว
และสามารถจัดเก็บได้มากในภาวะที่เศรษฐกิจที่ดี 

        ทั้งนี้หลักคิดในเรื่องภาษี คือ
รัฐควรเก็บภาษีใหม่ หรือขึ้นภาษีในภาวะที่เศรษฐกิจดี เพราะนอกจากรัฐจะได้รายได้เพิ่มแล้ว รัฐยังช่วยลดทอนความร้อนแรงของเศรษฐกิจด้วย
แต่ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ รัฐจะต้องทำตรงข้ามคือ ต้องลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพราะหากเศรษฐกิจยิ่งฟุบลง แทนที่รัฐจะได้รายได้มากขึ้น
รัฐกลับจะได้รายได้รวมที่น้อยลงจากการเพิ่มภาษี 

        ดังนั้นการที่รัฐจะเก็บภาษีเพิ่ม รวมถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม อาจจะทำให้เศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วแย่ยิ่งขึ้น
เหมือนกับรถยนตร์ที่เร่งยังไม่ขึ้นแล้วยังไปเหยียบเบรกอีก
ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก
สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งทำเพื่อหารายได้เข้ารัฐคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน
โดยเร่งสร้างความมั่นใจจากต่างประเทศซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
และอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาทบทวนว่าในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เช่นนี้รัฐบาลควรเก็บภาษีเพิ่มหรือไม่